Garantia calitatii Menţinerea standardelor de calitate cu care şi-a obişnuit partenerii până acum rămâne prioritară în strategia de dezvoltare Sorocam pe termen lung.
Politica Sorocam în domeniul calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii în muncă se referă la realizarea de produse şi furnizarea de servicii de calitate pentru a satisface necesităţile explicite şi implicite ale clienţilor, în condiţiile respectării cerinţelor legale, inclusiv a celor referitoare la protecţia mediului înconjurător şi la sănătatea şi securitatea muncii.

În acest scop ne angajăm să:

> Menţinem şi să îmbunătăţim în permanenţă nivelul satisfacţiei clienţilor şi partenerilor noştri faţă de produsele realizate şi serviciile prestate
> Asigurăm resursele corespunzătoare pentru procese optime
> Asigurăm nevoile de instruire şi conştientizare a întregului personal privind cerinţele clienţilor
> Îndeplinim cerinţele referitoare la protecţia mediului şi OH&S, la legislaţia în vigoare şi la conformitatea cu standardele de referinţă
> Prevenim poluarea prin reducerea cu prioritate a surselor de emisii şi a noxelor
> Evaluăm şi să controlăm riscurile de accidentări şi îmbolnăviri profesionale şi să informăm personalul cu privire la riscurile la care este expus în cadrul activităţilor desfăşurate


Certificate:

În anul 2006, ca o recunoaştere a eforturilor şi rezultatelor în domeniul sistemului de management integrat – Calitate şi Mediu şi Sănătatea şi Securitatea Muncii, Sorocam  a fost certificată de către Societatea Română de Asigurare a Calităţii - SRAC, pentru conformitatea cu exigenţele standardelor

Certificat nr. 545/1 SR EN 14001: 2004 - Sistem management mediu
Certificat nr. 146/1 OHSAS 18001:1999 (2004) - Sistem management SSM
Certificat nr. 324/2 SR EN ISO ISO 9001: 2001 - Sistem management calitate