LABORATOR CENTRAL DE ÎNCERCARI
Sorocam are în dotare un Laborator Central de Încercări deservit de personal specializat şi care efectuează în condiţii optime tehnice şi de mediu încercările pentru care este autorizat conform reglementărilor româneşti în vigoare.
INSTALAŢII ŞI UTILAJE MODERNE, ÎN CONFORMITATE CU NORMELE EUROPENE

> Verificarea calităţii materialelor pentru construcţii (agregate minerale, lianţi bituminoşi, mixturi asfaltice)
> Elaborarea reţetelor de fabricare a mixturilor asfaltice
> Controlul producţiei şi verificarea mixturilor asfaltice
> Verificarea construcţiilor în timpul exploatării prin încercări pe teren
> Studii, statistici şi interpretări realizate în laborator

Nota aparte a laboratorului nostru este moara coloidală (Emulbitume) pentru fabricarea emulsiilor bituminoase, folosită de noi în scopuri de cercetare a compatibilităţii materialelor componente şi apoi pentru transpunerea în practică la scară industrială a rezultatelor obţinute

PROFILE DE  ÎNCERCARI:

D - Drumuri
MD - Materiale pentru drumuri
ANCFD - Agregate naturale pentru lucrări de CF şi Drumuri
GTF - Geotehnică şi teren de fundare