PROGRAME DE MANAGEMENT DE MEDIU – OH&S
Sorocam, preocupată permanent de creşterea continuă a satisfacţiei clienţilor prin oferirea de produse inovatoare şi servicii de calitate, şi-a stabilit  programe de management de mediu–OH&S, cu obiective şi ţinte precise
OBIECTIVE:

> Îmbunătăţirea continuă a performanţelor de mediu, OH&S şi prevenirea poluării şi a riscurilor
> Realizarea unei culturi şi a unei mentalităţi proactive a personalului în ceea ce priveşte protecţia mediului înconjurător şi a securităţii     muncii
> Ameliorarea tehnologiilor şi produselor în sensul ecologizării acestora, al obţinerii de tehnologii «curate» şi adoptarea măsurilor de    prevenire a poluării în toate domeniile de activitate
> Transformarea Sorocam într-un eco-partener implicat în protejarea vieţii şi sănătăţii angajaţilor

Cerinţele impuse de către autorităţile de mediu sunt permanent verificate prin sistemul de automonitorizare ce funcţionează la toate punctele de lucru Sorocam.

> Cariere şi balastiere: pentru un mediu de lucru cât mai sigur, dar şi ecologic, sunt monitorizate vibraţiile şi nivelul de zgomot la derocarea    cu exploziv de către societăţi abilitate şi certificate în acest sens, pentru astfel de măsurători. Pentru asigurarea unui mediu cât mai curat   s-au adus o serie de îmbunătăţiri la instalaţiile de concasare – sortare prin: capotarea benzilor, sisteme de umectare, etc

> Staţii de mixtură asfaltică şi Uzine de emulsie bituminoasă: Sorocam a depăşit problema emisiilor şi imisiilor specifice de praf, compuşi    organici şi anorganici prin crearea unui sistem de monitorizare asigurat de societăţi specializate de renume care ne-au furnizat soluţiile cele    mai bune pentru a proteja mediul ambiant