SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA
Manifestând o preocupare permanentă pentru îmbunătăţirea sănătăţii şi securităţii în muncă a salariaţilor, Sorocam – prin serviciul specializat de Sănătate şi Securitate în Muncă:

> Măsoară, monitorizează, evaluează şi îmbunătăţeşte continuu performanţele de mediu şi sănătate şi securitate în muncă, stabilind mereu noi şi noi obiective în acest domeniu

> Colaborează în mod direct cu salariaţii, identificând împreună noi riscuri şi găsind împreună cu conducerea Sorocam noi soluţii pentru diminuarea sau chiar eliminarea acestora

> Realizează evaluarea în mod regulat şi îmbunătăţirea continuă a relaţionării cu angajaţii şi autorităţile, pentru ameliorarea politicilor de SSM, obiectivelor şi performanţelor în domeniul SSM în desfăşurarea activităţilor noastre

> Asigură securitatea şi sănătatea la locurile de muncă prin minimizarea sau eliminarea riscurilor pentru proprii angajaţi, contractori şi vizitatori