Quality guarantee

Maintaining quality standards which partners accustomed until now remains a priority in the strategy  Sorocam long-term development .

Politica Sorocam în domeniul calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii în muncă se referă la realizarea de produse şi furnizarea de servicii de calitate pentru a satisface necesităţile explicite şi implicite ale clienţilor, în condiţiile respectării cerinţelor legale, inclusiv a celor referitoare la protecţia mediului înconjurător şi la sănătatea şi securitatea muncii.

În acest scop ne angajăm să:

> Menţinem şi să îmbunătăţim în permanenţă nivelul satisfacţiei clienţilor şi partenerilor noştri faţă de produsele realizate şi serviciile prestate
> Asigurăm resursele corespunzătoare pentru procese optime
> Asigurăm nevoile de instruire şi conştientizare a întregului personal privind cerinţele clienţilor
> Îndeplinim cerinţele referitoare la protecţia mediului şi OH&S, la legislaţia în vigoare şi la conformitatea cu standardele de referinţă
> Prevenim poluarea prin reducerea cu prioritate a surselor de emisii şi a noxelor
> Evaluăm şi să controlăm riscurile de accidentări şi îmbolnăviri profesionale şi să informăm personalul cu privire la riscurile la care este expus în cadrul activităţilor desfăşurate


Certificate:

În anul 2006, ca o recunoaştere a eforturilor şi rezultatelor în domeniul sistemului de management integrat – Calitate şi Mediu şi Sănătatea şi Securitatea Muncii, Sorocam  a fost certificată de către Societatea Română de Asigurare a Calităţii - SRAC, pentru conformitatea cu exigenţele standardelor

Certificat nr. 545/1 SR EN 14001: 2004 - Sistem management mediu
Certificat nr. 146/1 OHSAS 18001:1999 (2004) - Sistem management SSM
Certificat nr. 324/2 SR EN ISO ISO 9001: 2001 - Sistem management calitate